Péče o dřeviny

Strom rostoucí v blízkosti lidských obydlí si v poslední době zasluhuje mnohopozornosti. Jelikož měřítko života stromů a lidí je odlišné, je vhodné a nutné o strom intenzivně pečovat, protože jeden lidský život nestačí chceme-li spatřit námi zasazený strom v celé své velikosti a síle.

Znalosti v oblasti péče o stromy jsme získali při studiu na Fakultě lesnické a environmentální ČZU v Praze. Tyto teoretické znalosti jsme rozšířili praxí u firmy MATURA s.r.o. a odborným studiem v Minnesotě (USA). Péči o stromy provádíme stromolezeckými technikami, pomocí teleskopických žebříků a vysokozdvižných plošin. Tyto techniky jsou velmi šetrné k cílovým dřevinám i okolnímu prostředí.

Provádíme:

  • Výchovné řezy (u jedinců do stáří zhruba10 let)
  • Bezpečnostní řezy (zvýšení provozní bezpečnosti dřeviny)
  • Zdravotní řezy (zlepšení životaschopnosti jedince)
  • Tvarovací řezy (zlepšení stability, prostupnosti atd.)

Dále pak:

  • Plošné odstraňování keřových porostů (stavební parcely, zahrady, parky)
  • Zpracování dřevní hmoty (větve, kmeny, pařezy)
  • Rizikové kácení stromolezeckými technikami, příp. z montážní plošiny


Kontakt / Apond

Ing. Jan Černý

Ing. Jakub Vevera