Kořenové čistírny

Vegetační kořenové čistírny jsou plnohodnotným způsobem čištění znečištěnýchod­padních vod produkovaných domácnostmi. Odstraňování znečištění probíhá pouze přírodními procesy, s minimálními vstupy energie zvenčí. Vegetační kořenové čistírny jsou vhodné pro objekty, které nejsou přímo napojené na splaškovou kanalizaci a disponují dostatečně velkým pozemkem.

Realizace VKČ u vás doma znamená:

  • Možnost dále využívat vyčištěnou vodu (zálivka, splachování wc, mytí venkovních ploch) a tím šetřit zdroje pitné i užitkové vody
  • Neznečišťovat povrchové toky vypouštěním odpadních vod
  • Zpestřit vaši zahradu mokřadním biotopem

Stavba VKČ je přes svůj jednoduchý princip složitou záležitostí. Existuje více přírodních způsobů čištění odpadních vod. Příznivé účinnosti se dosáhne většinou kombinací dvou až tří různých postupů. Nevíte jaká kombinace je nejvhodnější pro vaši kořenovou čistírnu odpadních vod? Kontaktujte nás. Zrekognoskujeme terénní podmínky, navrhneme optimální způsob a zrealizujeme vaši čistírnu.Kontakt / Apond

Ing. Jan Černý

Ing. Jakub Vevera