Filtrační systémy

Filtrační systémy představují srdce každého vodního prvku, díky němuž dojezírka proudí stále čistá voda. Princip našich filtračních systémů spočívá v mechanicko-biologickém vícestupňovém čištění cirkulující vody.

  • 1. Stupeň: mechanické odstraňování hrubých nečistot pomocí hydrocyklónu (vortex), soustavy filtračních kartáčů a separačních sít
  • 2. Stupeň: biologické odbourávání makronutrientů (především N a P) pomocí fixačních a rozkladných bakterií
  • 3. Stupeň: fyzikální dočištění pomocí UV zářičů (odstranění bakterií, zárodků jednobuněčných organismů, atd.)

Filtrační moduly vyrábíme podle vlastních návrhů tak, aby byly vašim jezírkům šité na míru. Jedině tak dokážeme zajistit, aby byly opravdu funkční. Při návrhu filtračního modulu zohledňujeme především funkce vodního prvku (chov ryb, koupání, design) a objem čištěné vody. Neméně důležitá je velikost prostoru pro instalaci filtračních modulů. Naše filtry se vejdou kdekoliv. Díky jejich konstrukci je sezónní údržba a zazimování velmi snadné.

K výrobě filtračních modulů používáme kvalitní materiály (polypropylen), jejichž vhodnost k danému účelu jsme schopni doložit technickými a bezpečnostními listy materiálu. Konstrukce modulů je ověřena statickým výpočtem.

Ke kompletování filtračního systému používáme nejkvalitnější komponenty předních zahraničních výrobců na poli zahradních jezírek (Fiap, Oase, atd).

Spolupráce s profesionálními chovateli koi je samozřejmostí.

Řešíte jak docílit, aby voda ve vašem jezírku byla opravdu čistá? Kontaktujte nás. Stojí za námi znalosti a zkušenosti získané výrobou a instalací mnoha funkčních filtračních systémů. V loňském roce jsme navrhli a zrealizovali filtrační systém pro soukromou osobu, který svou velikostí nemá ve střední Evropě obdoby.Kontakt / Apond

Ing. Jan Černý

Ing. Jakub Vevera